Home

Lövånger Center För Integration


Modern Empowerment & Social Well-Being

Innovation

Human Rights

Our Environment

Youth Empowerment

Cultural Exchange Program

Challenges of Greater Diversity

Empowering Youth Entrepreneurship


Att hjälpa unga människor identifiera sina styrkor och personliga kvaliteter, öka självförtroendet och utveckla en personlig styrka att känna att de kan påverka sin egen framtid


Youth entrepreneurship change behaviour, outlooks, and expectations. For example, learning about entrepreneurship gives young people a greater sense of self-determination and possibilities, even though not all will become entrepreneurs. Learning about saving inculcates patterns of behaviour and sense of possibilities that otherwise may be underdeveloped.


Most importantly, if you cannot find a job, create your job.


Skapa mötesplatser i form av föreläsningar, utbildningar, konferenser, seminarier samt genomföra studiebesök med syfte att opinionsbilda och öka intresset för ungdomsutveckling, mångkulturalism och modern empowerment
Lövånger Center For Integration is commited to developing strategies that can promote Youth Empowerment, Effective Integration, Youth Entrepreneurship & a Sustainable Environment.


Our center provides one on one practical training sessions in migrant education, diversity training, confidence building, cultural & social cohesion + civil society in Sweden.


We  rely on quite a number of volunteers to help our center with interpretation of a number of languages such as swedish, english, french, arabic, russian, tigrinya, somaliska, amhariska,  persika, dari, etc.Imagine, if you will, being on your death bed and standing around your bed are the ghosts of the dreams, the ideas, the abilities, the talents given to you by life and that you – for whatever reason – you never went after that dream; you never acted on those ideas;  you never used those talents; you never used those gifts. And there they are standing around your bed looking at you with large angry eyes, saying “We came to you and only you could have given us life, and now we must die with you forever.”-Les Brown


Empowerment

Information

Human Rights

Swedish System

Vårdcentralen

Polisen

Räddningstjänsten

Kommunen

Länsstyrelsen

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Skatteverket

Trafikverket

Migrationsverket

Praktik

Hälsa och Säkerhet

Missbruk

Kronofogden

Idrott

Social Newtork

Enviroment

Skolsystem

Bibliotek

Banksystem

Folkets Hus

Diversity Training

Entreprenörskap

Internet Banking

Rådgivning

Housing / Bostäder

A-Kassan

Cultural Exchange

Innovationskulturen

Vänskapens bro

Social Development

Resekostnad